BİLİŞİM DÜNYASI

İnsanların ekonomik, teknik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin temeli olan bilginin özellikle elektronik araçlar kanalıyla, düzenli ve akılcı bir şekilde işlenmesi bilimine bilişim adı verilir.

Image 01

Günümüzde sürekli yeni bilgiler üretilmekte ve teknolojik gelişmeler hızla değişerek yayılmaktadır, Bilginin yayılmasında inter­netin önemi fazladır, Günümüzde üretilen bilgi, dünyadaki pek- çok ülkeye aynı anda yayılmaktadır. Bu da internet sayesinde olmaktadır.

GRAFİK VE ANİMASYON

Image 02

GRAFİK VE ANİMASYONDA KULLANDIĞIM PROGRAMLAR

-> FIREWORKS

-> ILLUSTRATOR

-> PHOTOSHOP

-> ANİMATE